Klimatizace-lg.cz

košík je prázdný

košík je prázdný
E-shop kategorie

Novinky

 • Nová adresa pobočky BRNO

  POZOR! Od 11. 05.2020 pobočka  Brno přestěhována.

  Číst dál...  
 • Nový ceník

  Připravujeme pro Vás nový ceník klimatizací a příslušenství, který bude platný od 6. 4.2020.

  Číst dál...  
 • Vady zboží

  Dnešním dnem 2.1.2019 dochází ke změně způsobu uplatnění reklamací klimatizační techniky a následné fakturace neuznané reklamace:

  Číst dál...  

Vady zboží

Naše značka: Vady zboží

Ostrava, 2. ledna 2019

Dnešním dnem dochází ke změně způsobu uplatnění reklamací klimatizační techniky a následné fakturace neuznané reklamace:

 1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno v množství, kvalitě a provedení dle této smlouvy a jednotlivých objednávek. Veškeré dodávané zboží odpovídá ustanovení zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a navazujících vládních nařízeních. Na dodávané zboží prodávající vystavuje Ujištění o shodě na dodacím listě, Prohlášení o shodě dodá prodávající na požádání. Zboží bude dodáno v prvotřídní jakosti.
 2. Záruční doba poskytnutá prodávajícím kupujícímu je stejná, jako záruční doba poskytnutá na konkrétní zboží výrobcem. Záruční doba na náhradní díly je poskytována od výrobce 3 měsíce od předání objednavateli (osobní převzetí, předání přepravní službou apod.).
 3. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že při odběru či dodávce zboží provede kupující jeho množstevní přejímku a jeho pracovník nebo dopravce potvrdí dodací list prodávajícímu. Jakékoli množstevní vady je povinen kupující uplatnit v okamžiku přejímky na dodacím listu, případně vystavit reklamační protokol.
 4. Pro oznámení jiných vad zboží než množstevních platí ustanovení § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že oznámení o vadách zboží musí být písemné a vadné zboží musí být zasláno zpět prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Prodávající v případě uznání reklamace vadné zboží buď opraví, nebo vymění za bezvadné nebo dodá potřebný náhradní díl ke klimatizačnímu zařízení. Volba náleží prodávajícímu. Smluvní strany se mohou rovněž dohodnout na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny prodávajícím kupujícímu.
 6. V případě oprávněné reklamace vadného dílu ke klimatizačnímu zařízení u prodávajícího, bude prodávajícím dodán kupujícímu nový bezvadný díl. Na základě dodání nového náhradního dílu bude kupujícímu toto zboží ihned vyfakturováno se splatností 60 dnů. Kupujícímu budou požadované dokumenty k vyplnění předány (osobně, poštou elektronickou, přepravní společností nebo Českou poštou). Kupující je vyplněné do 30 dnů zašle zpět prodávajícímu. Na základě zaslaných dokumentů a schválení v systému výrobce, bude kupujícímu vystaven dobropis ve lhůtě splatnosti zaslané faktury. Pokud kupující do 30 dnů nezašle vadný díl a požadované dokumenty příslušného servisního střediska, zůstává kupujícímu vystavený daňový doklad za dodaný nový díl v platnosti a kupující je povinen prodávajícímu tento nově dodaný díl zaplatit. Daňový doklad za dodaný nový díl zůstane rovněž v platnosti v případě neuznání reklamace výrobce a i v tomto případě bude kupující rovněž povinen prodávajícímu tento nově dodaný díl zaplatit.

Děkujeme za pochopení

 

Dokument ke stažení v PDF:

pdfVady zboží2.19 MB 

ESF EU Červena podpora Program OPPI